Dosažené vzdělání a odbornost


  • specializace v oboru interní lékařství r.2001
  • specializovaná způsobilost v oboru interní lékařství vydaná MZ r.2009
  • specializace v oboru diabetologie r.2005

  • specializovaná způsobilost v oboru diabetologie vydaná MZ r.2008
  • Licence pro výkon samostatné praxe, výkon odborného zástupce
  • poskytování poradenských služeb v oboru interní lékařství vydaná lékařskou komorou v r.2004

  • spolupracovník v mezinárodním projektu MED PED(Česká společnost pro aterosklerozu) od r.2008